Tuyên truyền về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo tại hai thôn Khuổi Hao và Ngặm Khét xã Cao Thượng

Vừa qua, Tổ công tác liên ngành của huyện đã có buổi tuyên truyền phổ biến về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Đảng và Nhà Nước ta cho trên 100 hộ đồng bào dân tộc Mông tại hai thôn Khuổi Hao và Ngặm Khét xã Cao Thượng./.

 

Ảnh toàn cảnh tuyên truyền phổ biến về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo


Nội dung tuyên truyền chủ yếu tại hai thôn nhằm phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà Nước ta, đặc biệt là thông tin về bản chất sai trái của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình để người dân có nhận thức rõ hơn về bản chất của tổ chức bất hợp pháp này, từ đó không tin và  không đi theo, đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao mức sống. Ngoài ra tại các buổi tuyên truyền, các tuyên truyền viên cũng đã lồng ghép các nội dung về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, luật giao thông đường bộ và một số nội dung về phòng chống buôn bán người, vượt biên trái phép… giúp nâng cao nhận thức của người dân nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.