Tuyên truyền sử dụng mạng xã hội đúng quy định pháp luật

UBND huyện vừa có văn bản gửi các Ban, ngành đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn về việc tuyên truyền sử dụng mạng xã hội đúng quy định pháp luật.

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện một số tài khoản có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, phát ngôn thiếu chuẩn mực, bôi nhọ, xúc phạm tổ chức, cá nhân. Qua theo dõi, thống kê, đa số các chủ tài khoản facebook này đều là những người mới tiếp cận sử dụng mạng xã hội, chưa có kiến thức, kinh nghiệm trong việc phát ngôn nên để xảy ra tình trạng vi phạm…

Vì vậy, UBND huyện đề nghị các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định pháp luật về đăng tải các hoạt động trên mạng xã hội, để Nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật; không đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin từ các nguồn chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành, thông tin thiếu kiểm chứng, dẫn đến việc đăng tải, phát tán trên mạng xã hội không đúng quy định của pháp luật. Trường hợp để lộ lọt thông tin liên quan mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Hoàng Văn Chúc