Trung tâm trợ giúp pháp lý huyện Ba Bể: Làm tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người dân

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm trợ giúp pháp lý huyện Ba Bể đã làm tốt công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn.

 

 

Ảnh: Cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý huyện Ba Bể tiếp nhận hồ sơ của đối tượng

 

Tính riêng từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tư vấn trực tiếp cho 16 lượt đối tượng, lập hồ sơ 2 vụ việc thuộc lĩnh vực hình sự. Bên cạnh đó Trung tâm còn tham gia cùng Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý lưu động được 26 buổi tại 6 xã trên địa bàn huyện thu hút trên 900 lượt người dân tham dự, trong đó tập trung trợ giúp pháp lý một số loại luật như: Luật trợ giúp pháp lý, luật đất đai; Luật hôn nhân gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình… Tại các buổi trợ giúp đã tiếp nhận 105 hồ sơ của 100 đối tượng.

Trong thời gian tới, Trung tâm trợ giúp pháp lý huyện Ba Bể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã để tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn cho các đối tượng cần trợ giúp pháp lý nếu có nhu cầu./.