Trên 7.600 lượt hội viên phụ nữ được phổ biến pháp luật

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện tổ chức được 211 buổi tuyên truyền các chủ trương Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của hội cho trên 7.600 lượt hội viên.

 

 

Ảnh: Buổi tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông tại xã Quảng Khê

 

Trong đó các nội dung được truyên chuyền chủ yếu là các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luật giao thông đường bộ, Luật hôn nhân gia đình, Luật đất đai, Luật chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật bình đẳng giới… Bên cạnh đó Hội liên hiệp phụ nữ huyện còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đề án 343 về “ tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”; đề án 704 về “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”, được trên 211 buổi với 7.635 lượt hội viên tham dự. Qua các buổi tuyên truyền giúp cho các hội viên phụ nữ trên địa bàn đặc biệt là phụ nữ ở các thôn bản vùng cao, vùng sâu vùng xa hiểu và chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.