Trao, truy tặng Huy hiệu 45, 50 và 70 năm tuổi Đảng tại xã Địa Linh

Ngày 13/9, đồng chí Đỗ Thị Láng – Ủy viên BTV huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện đã đến trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên được 45,50,70 năm tuổi Đảng của xã Địa Linh./.

Đồng chí Đỗ Thị Láng – Ủy viên BTV huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện trao tặng giấy chứng nhận và Huy hiệu Đảng cho Đảng viên Hoàng Thị Thoát và ĐặngThị Tô.

Tại buổi lễ được tổ chức trang trọng tại xã, đồng chí Đỗ Thị Láng- Ủy viên BTV huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện đã trao  giấy chứng nhận và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho bà Hoàng Thị Thoát và 50 năm tuổi Đảng cho bà Đặng Thị Tô . Truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Liêu Hoàng Cao, Ma Ngọc Cầu, Ma Dương Điều, Nông Thị Hồ, Lục Văn Phân, Liêu Hoàng Sôi, Hoàng Dương Việt. Việc trao và truy tặng Huy hiệu Đảng ghi nhận quá trình cống hiến của những Đảng viên cao tuổi đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước. Các đảng viên lão thành đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của mình có những đóng góp tích cực tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.