Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện: Tổ chức được 20 lớp tập huấn cho bà con nông dân

Theo báo cáo của Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, trong 6 tháng đầu năm Trạm đã hoàn thành được 20 lớp tập huấn với gần 600 lượt người tham gia đạt 66% KH giao.

 

 

Ảnh : Lớp hiểu biết chung về thuốc bảo vệ thực vật

 

 20 lớp tập huấn trên được tổ chức tại các địa phương như: Cao Thượng, Bành Trạch, Phúc Lộc và Địa Linh. Trong đó, có 10 lớp Hiểu biết chung về thuốc BVTV với gần 300 lượt người tham gia; 5 lớp Quản lý dịch hại cây lúa cho 150 lượt nông dân tham gia; 5 lớp Quản lý dịch hại cây hồng cho 150 lượt nông dân tham gia.

Thông qua các lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho người dân về phòng chống dịch hại trên cây trồng cũng như việc kỹ thuật sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, biết áp dụng những kiến thức đã được tập huấn vào thực tế canh tác của gia đình để nâng cao năng xuất cũng như hiệu quả việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp./.