Tòa án nhân dân huyện Ba Bể: Nâng cao chất lượng xét xử và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án

Theo báo cáo của Tòa án nhân dân huyện Ba Bể, trong 6 tháng đầu năm 2015, Tòa án nhân dân huyện thụ lý các loại án được 89 vụ, đã giải quyết 70 vụ, đạt 78%. Trong đó án hình sự tổng thụ lý 31 vụ = 37 bị cáo. Đã giải quyết, xét xử 26 vụ = 27 bị cáo, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 84%; Án tranh chấp dân sự: tổng thụ lý 19 vụ, đã giải quyết được 12 vụ, đạt 63,15%; Án hôn nhân gia đình: tổng thụ lý 38 vụ, đã giải quyết xong 31 vụ, đạt tỷ lệ 81,57%. Án hành chính: Tổng thụ lý 01 vụ, đã giải quyết xong.

 

Ảnh: Phiên tòa xét xử vụ án tại trụ sở Toà án nhân dân huyện


Trong xét xử các loại án trên Toà án nhân dân huyện Ba Bể đã áp dụng đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật, xét xử án một cách khách quan, công khai dân chủ, đúng người, đúng tội, có tính thuyết phục cao, không để xảy ra oan sai, tiêu cực hoặc bỏ lọt tội phạm, không có vụ án nào bị kháng cáo, kháng nghị. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây, Tòa án nhân dân huyện Ba Bể đã lựa chọn nhiều vụ án điểm đi xét xử lưu động ở một số địa phương trên địa bàn huyện nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành luật pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.