Ba Bể: Hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nâng cao thu nhập cho người dân

Ba Bể là một trong những huyện đặc biệt khó khăn, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo cao, hạ tầng cơ sở, kinh tế – xã hội còn kém phát triển. Từ nguồn vốn của các Chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã đến nay bộ mặt kinh tế-xã hội nông thôn trên địa bàn huyện đã từng bước được đổi thay./.

 

ảnh: Mô hình trồng bí xanh thơm tại xã Địa Linh đem lại thu nhập cao cho người dân


Trên cơ sử đề án xây dựng nông thôn của các xã, huyện Ba Bể đã tập trung bố trí lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn (như chương trình 30a, 3PAD, 135, nguồn sự nghiệp kinh tế của huyện…), phân giao nguồn vốn cho các xã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn theo quy hoạch đề án đã xây dựng; quan tâm trú trọng xây dựng các mô hình sản xuất có liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con. Điển hình như mô hình trồng khoai tây vụ đông, nuôi gà thả vườn theo nhóm hộ; sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, mô hình giống lúa PC6, mô hình trồng mận sớm, nuôi vịt bầu, mô hình trồng bí xanh thơm… đã đem thu nhập khá cho người dân.

Bên cạnh hỗ trợ đầu tư cho sản xuất, huyện luôn trú trọng chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn để tổ chức tập huấn, đào tạo nghề chuyển giao KHKT cho lao động nông thôn. Tính đến nay bằng các nguồn vốn của các chương trình 3PAD, chương trình 135, 30a và nông thôn mới toàn huyện đã tổ chức được trên 380 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp cho trên 12 nghìn lượt nông dân tham gia. Không chỉ được đầu tư hỗ trợ mua vật tư nông nghiệp, chuyển giao KHKT mà còn đầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, sửa chữa công trình nước sinh hoạt…

 Từ nguồn vốn hỗ trợ của các chương trình, dự án đã mang lại hiệu quả rất lớn, từng bước nâng cao đời sống cho người dân, góp phần không nhỏ thúc đẩy Ba Bể phát triển kinh tế – xã hội, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn./.

                                                                            

Bài trướcTuổi trẻ Ba Bể đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng
Bài tiếp theoTòa án nhân dân huyện Ba Bể: Nâng cao chất lượng xét xử và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án