Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam: Tổ chức khảo sát nhu cầu cung cấp thông tin về thời tiết, khí hậu và biến đổi khí hậu với sản xuất nông nghiệp tại huyện Ba Bể

Ngày 1/4, tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ huyện Ba Bể tổ chức khảo sát nhu cầu cung cấp thông tin về thời tiết, khí hậu và biến đổi khí hậu với sản xuất nông nghiệp tại huyện Ba Bể.

 

        

Ảnh: Các đại biểu tại buổi làm việc


          Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đánh giá tình hình và thực trạng nhu cầu thông tin về thời tiết, khí hậu và biến đổi khí hậu tại huyện Ba Bể nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, phân vùng khí hậu, tận dụng nguồn tài nguyên khí hậu của địa phương từ đó xây dựng cơ cấu cây trồng, lịch thời vụ hợp lý cho sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.