Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Bể

Ngày 14/5, Tổ giám sát số 2 HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Ba Bể về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh./.

Toàn cảnh buổi làm việc của HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Bể

Trên địa bàn huyện Ba Bể hiện nay có 6 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với tổng số 63 thành viên. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh giai đoạn 2017-2020, đến nay chưa có HTX nào có nhu cầu vay vốn, thời gian qua, huyện thực hiện hỗ trợ các HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện về phát triển sản xuất phần lớn là chính sách lồng ghép, chủ yếu là chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hiện đang có 2 HTX đăng ký là HTX chè Mỹ Phương và HTX Sang Hà. tuy nhiên cũng chưa có HTX nào đăng ký nhu cầu vay vốn,  nguyên nhân chủ yếu các HTX năng lực tài chính còn yếu, chưa mạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất; phần lớn HTX ngại làm thủ tục giấy tờ cho vay, hầu hết các HTX hiện nay vẫn chỉ hoạt động ở mức độ theo năng lực tự có của HTX thông qua vốn đóng góp của các thành viên. Tại buổi giám sát, huyện Ba Bể đã báo cáo những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 08/NQ-HĐND trên địa bàn huyện từ khi triển khai đến nay từ đó đề nghị tỉnh tiếp tục có cơ chế giúp, hỗ trợ các HTX có những giải pháp tổng thể hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012, giúp HTX xây dựng được bộ máy quản trị và phương án sản xuất kinh doanh nâng khả năng mạnh dạn việc tiếp cận với các nguồn vốn vay, thúc đẩy được hiệu quả của các HTX…

 Đoàn  giám sát đến thăm mô hình trồng bí xanh thơm của bà con thôn Tát Dài, xã Địa Linh.

 Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất, có sự liên kết thành lập tổ, nhóm nâng cao thu nhập trên địa bàn huyện trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu huyện Ba Bể cần tăng cường tuyên truyền để người dân, các HTX hiểu rõ hơn về chính sách để Nghị quyết 08 thực sự đi vào cuộc sống, có hiệu quả như mong muốn. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tiếp nhận để tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ họp tới. Trong buổi giám sát, đoàn cũng đã đi thực tế thăm mô hình phát triển trang trại chăn nuôi của hộ ông Nguyễn Đức Mạnh, thôn Nà Hán, xã Thượng Giáo và mô hình trồng bí xanh thơm của bà con thôn Tát Dài, xã Địa Linh.

Bài trướcMột trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi
Bài tiếp theoBa Bể: Gần 80 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng