Ba Bể: Gần 80 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Trung tâm bôi dưỡng chính trị huyện Ba Bể phối hợp với các Ban xây dựng Đảng đang tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 80 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn huyện./.

 Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian từ 14 -/5 – 17/5, các học viên được tiếp cận 5 chuyên đề gồm: Khái lược lịch sử Đảng Ccộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bài trướcThường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoHỘI LHPN HUYỆN BA BỂ PHỐI HỢP TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM