Thường trực HĐND huyện Ba Bể: Hoàn thành việc giám sát công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; việc trang bị quản lý, sử dụng tủ sách, ngăn sách, các đầu sách pháp luật trên địa bàn huyện từ năm 2014 đến nay

Thường trực HĐND huyện Ba Bể vừa hoàn thành cuộc giám sát giám sát về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; việc trang bị quản lý, sử dụng tủ sách, ngăn sách, các đầu sách pháp luật trên địa bàn huyện từ năm 2014 đến nay.

 Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Cao Thượng

Qua giám sát, nhìn chung các đơn vị đã quan tâm triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Hàng năm các đơn vị, địa phương đều ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai,  hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu và các luật như: Hiến pháp năm 2013; Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật phòng, chống ma tuý; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật bảo hiểm xã hội; Luật Cán bộ, công chức; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật giao thông đường bộ; Luật hôn nhân & gia đình; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật  hoà giải ở cơ sở; Luật nuôi con nuôi… Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được vận dụng sáng tạo phong phú, linh hoạt, đa dạng và có đổi mới như: tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trực quan, thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông qua tập huấn, hội thảo, tọa đàm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hoạt động hòa giải ở cơ sở, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết thủ tục hành chính, các tờ gấp pháp luật, tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, lồng ghép với hoạt động của các tổ hoà giải cơ sở, các câu lạc bộ, tuyên truyền qua đài truyền thanh, truyền hình huyện, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở… Từ năm 2014 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền được 2.134 buổi với 104.904 lượt người tham dự, cấp phát 1.783 bộ tài liệu và tờ gấp tuyên truyền, PBGDPL, trong đó: cấp huyện tuyên truyền được 738 buổi với 35.327 lượt người tham dự, cấp xã tuyên truyền được 1.396 buổi với 69.577 lượt người tham dự.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức nghiên cứu, học tập, tiếp thu kiến thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, giúp cho người dân có điều kiện nắm rõ các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ngày một tốt hơn. Đồng thời là cơ sở cho việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; giảm thiểu các tiêu cực phát sinh và đơn thư, khiếu kiện vượt cấp trong nhân dân.

Công tác quản lý tủ sách, ngăn sách pháp luật được thực hiện khá tốt, hàng năm có bổ sung các đầu sách pháp luật.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên nhất là tổ chức các hoạt động bề nổi thông qua các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Nội dung tuyên truyền chưa phong phú, hầu hết tập trung vào các văn bản luật, pháp lệnh ít phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật. Việc quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã chưa mang lại hiệu quả như mong muốn; công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các địa phương của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật chưa kịp thời …       

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị cũng như những khó khăn trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Hội đồng phổ biến tuyên truyền pháp luật huyện và UBND các xã cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cần tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo việc rà soát tủ sách, ngăn sách pháp luật để loại bỏ các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; chú trọng nêu gương các tấm gương điển hình tiên tiến về tuyên truyền pháp luật, hòa giải cơ sở, đổi mới phương pháp theo hướng đa dạng, phong phú và có chiều sâu./.

 

Bài trướcBa Bể Chủ động phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong dịp hè
Bài tiếp theoHơn 90 hộ dân tham gia lớp tập huấn quy trình về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bí xanh thơm