Thượng Giáo hoàn thiện đường giao thông nông thôn

Thượng Giáo hoàn thiện đường giao thông nông thôn

          Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Người dân xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể vừa hoàn thiện tuyến đường bê tông thôn Nà Khuổi.

Tuyến đường thôn Nà Khuổi được khởi công từ tháng 03/2021, có tổng mức đầu tư hơn 150 triệu đồng, trong đó người dân hiến hơn 1.000m2 đất để làm đường và đóng góp ngày công lao động, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có tổng chiều dài hơn 300m, được thiết kế mặt đường trải Bê tông rộng 3,5m theo quy định, do UBND xã Thượng Giáo làm chủ đầu tư. Hiện người dân trong thôn đang hoàn thiện các hạng mục còn lại, đắp bờ ta luy, trồng hoa 2 bên đường. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện giúp người dân đi lại thuận tiện, nhằm bảo đảm phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ảnh: Người dân thôn Nà Khuổi, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể tổ chức đắp bờ ta luy và trồng hoa 2 bên đường./.

Hoàng Chúc (Ba Bể).

Bài trướcQUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện Ba Bể thăm tặng quà các công dân và lực lượng làm nhiệm vụ khu cách ly tập trung