Thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, 2020

Ngày 24/6/2019 Công văn số 2445/UBND-KTTCKT về việc thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, 2020

Chi tiết kèm theo: 3.CV2445_Thuc hien NTM nang cao.pdf