Thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, 2020

Ngày 24/6/2019 Công văn số 2445/UBND-KTTCKT về việc thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019, 2020

Chi tiết kèm theo: 3.CV2445_Thuc hien NTM nang cao.pdf

Bài trướcQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoBáo cáo thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh