Thư viện huyện Ba Bể tích cực phục vụ nhu cầu bạn đọc

Hiện nay thư viện huyện Ba Bể có trên 5.600 đầu sách các loại trong đó tập trung vào các loại sách như: Sách Văn học, thiếu nhi, sức khỏe y tế, sách nông nghiệp, pháp luật, lịch sử và chính trị xã hội./.

 

Học sinh đến truy cập internet tại thư viện huyện Ba Bể

      Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2014, thư viện huyện Ba Bể đã làm được 20 thẻ độc giả, phục vụ gần 500 lượt người đến đọc sách, mượn sách và truy cập intenet tại thư viện.  Chất lượng bạn đọc ngày càng được nâng cao, thu hút nhiều thành phần bạn đọc đến thư viện. Để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của một huyện miền núi có nhiều dân tộc sinh sống và dân trí chưa đồng đều, hàng năm theo kế hoạch bổ sung nguồn tài liệu của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, bộ phận thư viện đã tham mưu đề xuất tăng thêm các đầu sách, các loại báo, tạp chí và các nguồn tài liệu khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả. Để đáp ứng nhu cầu tìm đọc tài liệu của đông đảo đối tượng bạn đọc, cán bộ thư viện huyện Ba Bể đã chủ động, nhiệt tình hướng dẫn độc giả đến khai thác và sử dụng tài liệu, kho giá tài liệu được sắp xếp gọn gàng, khoa học, thường xuyên thanh lọc các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo qui định của Bộ Văn hoá – Thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp độc giả nghiên cứu, tìm đọc tài liệu dễ dàng cũng như tìm kiếm thông tin hiệu quả nhất

      Có thể khẳng định, thư viện huyện Ba Bể đã góp phần tạo nên phong trào đọc sách trên địa bàn ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa đọc cho người dân ở cơ sở, mở rộng, phát triển mạng lưới thư viện, tủ sách xuống cơ sở hình thành thói quen đọc sách và xây dựng văn hóa đọc cho nhân dân./.