THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể, năm 2020

THÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể, năm 2020

Thông báo triệu tập phỏng vấn

Bài trướcBa Bể Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 – 2020
Bài tiếp theoBa Bể: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020