Ba Bể Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 – 2020

20 năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện từng bước đi vào chiều sâu, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, giúp các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, tham gia tích cực vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự ở địa phương. Đến nay, 183/183 thôn bản, tiểu khu đã xây dựng được hương ước, quy ước và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị, xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Những giá trị di sản văn hóa dân tộc đã được gìn giữ và phát huy, thuần phong mỹ tục được khôi phục và phát triển, các hủ tục lạc hậu trong cưới, hỏi, ma chay… từng bước được xóa bỏ. Quan hệ xóm giềng được thắt chặt, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới, làm cho bộ mặt mỗi thôn, bản, khu phố ngày càng khởi sắc, tính nhân văn, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được thắp sáng. Đặc biệt đã phát huy được truyền thống của gia đình, dòng họ trong việc giáo dục con cháu, hoạt động khuyến học được các dòng họ chú trọng, đã góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học của các gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Toàn huyện thành lập được 15 đội văn nghệ quần chúng, 17 CLB văn hóa – văn nghệ, thể thao. Từ năm 2000-2019 toàn huyện có 134.443/207.856 lượt gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trung bình 64,7%; 1.190/1.695 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ trung bình 70,2%;  1.257/4.024 lượt khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa và 158/183 làng, thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu làng, thôn, bản, tổ phố văn hóa chiếm 76,7%. Phong trào TDTT ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và đã trở thành một phong trào tự nguyện của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên chiếm 11,4% dân số; 182/183 thôn, bản, tiểu khu có nhà họp thôn. Đến nay đã phục dựng lại được một số lễ hội dân gian truyền thống mang đậm nét văn hóa của nột số dân tộc thiểu số như: Lễ hội Lồng tồng của người Tày, Nùng; Lễ hội Cầu mùa, Lễ cấp sắc của người Dao… Một số Lễ hội vừa mang tính tâm linh, vừa có ý nghĩa cộng đồng cao được chọn lọc, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tích cực, giàu bản sắc.

Trong quá trình triển khai Cuộc vận động, các địa phương đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, xây dựng cơ sở hạ tầng. Thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề…đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Đến nay trên địa bàn huyện không còn hộ đói, số hộ nghèo của huyện giảm còn 2.753 hộ, chiếm tỷ lệ 22,96%; hộ cận nghèo còn 1.673 hộ, chiếm 13,95%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành tiêu chí quan trọng, góp phần thực hiện 19 tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, giai đoạn năm 2016 -2020 toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Cao Trĩ và xã Hà Hiệu…

 Ảnh: Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

tại Hội nghị, đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua. Đồng chí đề nghị: các địa phương trong huyện duy trì các kết quả đạt được, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện thành công phong trào trong giai đoạn tiếp theo, mang lại thêm nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 27 khu dân cư và 27 hộ gia đình điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 trên địa bàn./.

Tác giả:  Thái Xuân

Bài trướcChương trình truyền thanh 29 tháng 9 năm 2020
Bài tiếp theoTHÔNG BÁO Về việc triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể, năm 2020