Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách Hành chính”

THÔNG BÁO Đường link, thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC huyện Ba Bể năm 2023

KH tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2023

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu CCHC năm 2023

Bài trướcHội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
Bài tiếp theoCTPT ngày 14 tháng 10