Hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

Sáng ngày 12/10, UBND huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện. Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, công chức nông lâm và lao động xã hội, trưởng thôn, tiểu khu trưởng các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được Báo cáo viên Sở Lao động thương binh và xã hội triển khai nội dung Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; Quy trình rà soát theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ đi làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025; Nâng cao năng lực về triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn các bước triển khai, lập kế hoạch thực hiện các dự án giảm nghèo tại cơ sở; triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của địa phương về quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 – 2025.

Thông qua lớp tập huấn, giúp cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm vững thông tin, quy trình và phương pháp để xác định chính xác, hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu tại lớp tập huấn đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Ma Thị Cử đề nghị các đại biểu tham dự lớp tập huấn xác định rõ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ có tính chất thường xuyên hàng năm, là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần tập trung quán triệt chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về việc thực hiện công tác rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên từng địa bàn, từng cơ sở…./.

T/h: Thùy Châm

Bài trướcHĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ mười ba (Kỳ họp chuyên đề) khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Bài tiếp theoThông báo cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách Hành chính”