HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ mười ba (Kỳ họp chuyên đề) khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 13/10, Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể đã tổ chức kỳ họp thứ mười ba, (kỳ họp chuyên đề) khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 để xem xét các tờ trình của UBND huyện và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Ma Văn Thuyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Văn Duy – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về các Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện gồm: Tờ trình điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 4); Tờ trình phân bổ kinh phí bổ sung cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (lần 4); Tờ trình phân bổ kinh phí cho Công an huyện thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và một số Tờ trình về việc đề nghị thu hồi, điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 09, ngày 26/6/2023 của HĐND huyện; Thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đối với các dự thảo Nghị quyết thông qua tại kỳ họp.

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Sau khi nghe nội dung các tờ trình, các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 6); Nghị quyết về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 4); Nghị quyết phân bổ kinh phí bổ sung cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (Lần 4) và Nghị quyết kết quả kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Ma Văn Thuyên- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân huyện khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết, tập trung chỉ đạo các phòng, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nguồn vốn, chương trình dự án đã được phân bổ, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; làm tốt công tác giải ngân, thanh toán vốn, theo đúng quy định của pháp luật; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện huyện đã ban hành./.

T/h: Dương Hiểu

Bài trướcCTPT ngày 12 tháng 10
Bài tiếp theoHội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023