CTPT ngày 12 tháng 10

Bài trướcBa Bể tiếp nhận và cấp phát trên 32 tấn gạo để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt và thiếu đói do ảnh hưởng thiên tai năm 2023
Bài tiếp theoHĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ mười ba (Kỳ họp chuyên đề) khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026