CTPT ngày 14 tháng 10

Bài trướcThông báo cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách Hành chính”
Bài tiếp theoHuyện Ba Bể tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện