Thị trấn Chợ Rã: tổ chức lớp huấn luyện dân quân năm 2014

Trong các ngày từ mùng 6 đến 20/5, Ban chỉ huy quân sự Thị trấn Chợ Rã đã tổ chức lớp huấn luyện dân quân năm 2014.

 

 

 Các chiến sỹ dân quân đang thực hành các tư thế, động tác cơ bản trong chiến đấu

       Trong thời gian 15 ngày, các chiến sỹ sẽ được học tập, huấn luyện các nội dung cơ bản như: Pháp luật dân quân tự vệ; chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; quan điểm chính sách của dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội quốc phòng an ninh của địa phương; phối hợp kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh cấp từng người, tổ, tiểu đội, trung đội.

       Qua lớp huấn luyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về tư tưởng chính trị, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, đồng thời giúp lực lượng dân quân luyện tập thành thạo các động tác kỹ, chiến thuật để vận dụng trong huấn luyện cũng như chiến đấu./.

Bài trướcBa Bể: tập trung chăm sóc, thu hoạch cây mướp đắng
Bài tiếp theoBa Bể chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè