TB Về việc bổ sung ngành, chuyên ngành đối với Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể năm 2018

Ngày 10/01/2019 UBND huyện Ba Bể Thông báo số 10/TB-UBND Về việc bổ sung ngành, chuyên ngành đối với Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Ba Bể năm 2018
Chi tiết kèm theo: thong bao 10

Bài trướcQĐ Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Bài tiếp theoThông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019