Tập trung chỉ đạo phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 22 / 5 / 2019 UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kan, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1643, 2750 /UBND-KTTCKT, 2808/UBND-KTTCKT, 2890 /UBND-KTTCKT về việc tập trung chỉ đạo phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi

Bài trướcPhó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2019
Bài tiếp theoQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn