Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nâng cao chất lượng đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, ngày 12/11/2012, tại huyện Ba Bể, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở của các xã, thị trấn thuộc 02 huyện Ba Bể và Pác Nặm.

Tham gia tập huấn, học viên được cung cấp các thông tin và trao đổi những nội dung cơ bản như: Kỹ năng thực hiện chương trình truyền thanh cơ sở; kỹ năng viết tin, bài; phương pháp phát hiện đề tài và khai thác tài liệu; ứng dụng một số thể loại báo chí vào sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở; hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản các phương tiện truyền thanh cơ sở… Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn và thực hành phần kỹ thuật để thực hiện chương trình truyền thanh cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở của 02 huyện Ba Bể và Pác Nặm được trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông (đài, trạm truyền thanh), qua đó góp phần nâng cao công tác quản lý và phát huy có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương.

Lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 16/11/2012./.

Bài trướcBa Bể: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2012
Bài tiếp theoBa Bể: Hiệu quả từ chương trình vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên