Ba Bể: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2012

Hội đồng giáo dục quốc phòng huyện Ba Bể vừa kết thúc 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2012 trên địa bàn.

 

Ba Bể: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2012

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh thuộc đối tượng 4 của huyện Ba Bể có 140 học viên là các đại biểu HĐND xã; cán bộ chuyên môn xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản trên địa bàn.

Trong thời gian học tập, các học viên được phổ biến, quán triệt nội dung các chuyên đề: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trước tình hình mới; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số tình hình về Biển Đông, quan điểm của Đảng, nhà nước ta về giải quyết tranh chấp biển Đông… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Lớp học nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho các đối tượng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, trên cương vị của mình, mỗi cá nhân có thể vận dụng trong lãnh đạo tổ chức thực hiện ở địa phương, cơ quan đơn vị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau khóa học, các học viên tiến hành viết thu hoạch và được Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh./.

Bài trướcHội Lồng tồng – nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng hồ Ba Bể
Bài tiếp theoTập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở