Tập huấn công tác phòng chống khủng bố tại địa bàn trọng điểm khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể

Ngày 19/10, Phòng An ninh đối nội – Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Nam Mẫu và Khang Ninh tổ chức tập huấn về công tác phòng chống khủng bố cho chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú tại khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể./.

Toàn cảnh buổi tập huấn vềcông tác phòng chống khủng bố cho chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú tại khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể.

Tại hội nghị tập huấn, chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú của hai xã Khang Ninh và Nam Mẫu đã được lãnh đạo phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh về tình hình quản lý người nước ngoài nhất là các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm khu du lịch quốc gia hồ Ba Bể; tập huấn hướng dẫn một số nội dung cơ bản đối với công tác lưu trú, và quản lý người nước ngoài tại địa phương. Các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú cũng được thông tin một số vấn đề cơ bản của Luật phòng chống khủng bố, tình hình khủng bố và công tác phòng chống khủng bố trên thế giới, khu vực và trong nước; công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống khủng bố trong giai đoạn hiện nay từ đó giúp chủ các cơ sở kinh doanh lưu trúcập nhật tình hình, nắm vững phương châm, nguyên tắc và chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các tổ chức, cá nhân phản động, không để khủng bố xảy ra trên địa bàn.