Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021

Ngày 1/10, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cơ sở cho 48 cán bộ Tư pháp – Hộ tịch, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ hòa giải của các xã Địa Linh, Thượng Giáo và thị trấn Chợ Rã.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được phổ biến, quán triệt một số văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hòa giải ở cơ sở; kỹ năng tìm hiểu nội dung, xác định vấn đề và giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng lắng nghe, nói, kỹ năng đặt và trả lời các câu hỏi, kỹ năng thuyết phục; kỹ năng viết biên bản hòa giải, kỹ năng xử lý những tình huống bất thường khi thực hiện hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp luật.

Ảnh: Báo cáo viên Sở Tư pháp tỉnh phổ biến kiến thức kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Qua lớp tập huấn, các học viên được củng cố những kỹ năng nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để vận dụng trong các hoạt động hòa giải. Từ đó tăng tỷ lệ hòa giải ở cơ sở, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư./.

Hoàng Văn Chúc