Số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp ở Ba Bể giảm so với năm 2013

Kết thúc năm 2014 số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể đều giảm so với năm 2013.

 

 

 Ảnh: Tiêu chí bình xét cao dẫn tới số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi giảm so với năm 2013.


Theo đó nếu như năm 2013 huyện Ba Bể có 1 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp TW, 28 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 78 hộ đạt danh hiệu cấp huyện và 508 hộ đạt danh hiệu cấp xã thì trong năm 2014 này huyện Ba Bể chỉ có 15 hộ đạt tiêu chí cấp tỉnh, 59 hộ đạt tiêu chí cấp huyện và 221 hộ đạt danh hiệu cấp xã. Nguyên nhân dẫn tới số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Ba Bể giảm là do trong năm 2014 các tiêu chí bình xét đã được nâng lên cao hơn so với năm 2013. Để đạt được danh hiệu cấp TW các hộ nông dân phải có thu nhập bình quân đạt 10 triệu/ 1 nhân khẩu/ 1 tháng, cao hơn gấp đôi so với năm 2013. Còn đối với cấp tỉnh phải đạt 5 triệu đồng/ 1 nhân khẩu/ 1 tháng, cấp huyện là 2,5 triệu đồng/1 nhân khẩu/1 tháng.

 

 

 

Bài trướcBa Bể: Triển khai nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2015
Bài tiếp theoNgân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể: Tặng quà tết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Địa Linh