Phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện Ba Bể Đánh giá hoạt động ủy thác cho vay giữa NHCSXH và các tổ chức xã hội Huyện 2 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng tiếp theo năm 2015

Ngày 11/3, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với BCH Đoàn thanh niên huyện Ba Bể tổ chức họp đánh giá hoạt động ủy thác cho vay giữa NHCSXH và các tổ chức xã hội huyện 2 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng tiếp theo năm 2015. Đồng chí Tống Văn Mạnh – Phó giám đốc NHCS huyện đã chủ trì cuộc họp./.

 

      

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

 

          Trong 2 tháng đầu năm , NHCS xã hội huyện cho vay ủy thác qua các tổ chức: hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên với 241 tổ vay vốn, tổng dư nợ ủy thác là  trên 188 triệu đồng chiếm 99,2% tổng dư nợ , huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 1.6 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Nhìn chung các tổ chức xã hội được ủy thác cho vay đã hoạt động có hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế như: huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn số dư giảm mạnh; việc ghi chép, lưu giữ hồ sơ, sổ sách của các tổ chức còn khoa học , không theo hướng dẫn; tổ chức hội cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn chưa chủ động bám sát theo dõi, đôn đốc hộ vay trả nợ, trả lãi ngay từ đầu năm…

          Trong những tháng tiếp theo NHCS huyện Ba Bể phối hợp với các tổ chức cho vay ủy thác chỉ đạo các tổ chức hội cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn tích cực rà soát , triển khai hồ sơ các chương trình vay vốn; tập trung đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát tổ chức hội cấp xã , tổ tiết kiệm và vay vốn , hộ vay vốn gửi NHCSXH huyện nhằm quản lý tốt và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

 

 

 

 

Bài trướcBa Bể: Năng xuất Khoai tây giảm 2 tấn/ha
Bài tiếp theoBa Bể: Lễ đón bằng công nhận trường THCS Thị Trấn Chợ Rã đạt chuẩn quốc gia