Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Thưa quý thính giả! Xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những năm qua huyện Ba Bể luôn chú trọng việc củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư./.

 

ảnh:


Phát huy vai trò trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, những năm qua Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Hiện nay huyện Ba Bể có 206 Ban công tác Mặt trận thôn, bản, khu phố. Không chỉ giữ vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết trong mỗi gia đình và cộng đồng khu dân cư mà các Ban công tác mặt trận còn giữ vai trò quan trọng giúp người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời Ban công tác mặt trận còn  phối hợp với chính quyền các cấp, trưởng thôn bản, người có uy tín tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội ở tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng vũ trang tuần tra, kiểm soát phòng chống đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc; Các hoạt động chăm lo đời sống của nhân dân, hỗ trợ nhân dân những lúc gặp khó khăn, thiên tai, hoạn nạn luôn được Mặt trận Tổ quốc từ cấp huyện đến cơ sở cùng với các cấp ủy đảng và chính quyền quan tâm đẩy mạnh. Uỷ ban MTTQ huyện đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân ủng hộ, giúp đỡ người nghèo làm mới hoặc sửa chữa nhà ở, hỗ trợ quà tết nhằm tạo thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Hàng năm việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư đã thu hút đông đảo người dân, cán bộ, công chức viên chức tham gia. Ngày hội được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú, việc bình xét gia đình văn hóa diễn ra với tinh thần dân chủ, công khai tạo sự gắn bó mật thiết gữa các tầng lớp nhân dân và sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư đảm bảo ngày 18/11 hàng năm trở thành nề nếp và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trao đổi với PV Bà Đỗ Thị Láng – UV BTV huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết:“Thực hiện Nghị quyết Trung ương VII khóa XI về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Ba Bể đã có bước chuyển biến tích cực, moị hoạt động đều hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, chủ động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân cùng nhau đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì và tổ chức thực hiện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương”.

Để phát huy sức mạnh của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua UBMTTQ xã Thượng Giáo cũng đã chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng phát huy vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương ngày càng phát triển. Ông Hoàng Văn Giảo – Chủ tịch UBMTTQ xã Thượng Giáo cho biết thêm:Để tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư, Ban thường trực Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Giáo sẽ kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và các phong trào khác nhằm xây dựng khối đại đoàn kết trong các khu dân cư”.

Kết quả của phong trào thi đua lao động, sản xuất đã thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. MTTQ các cấp đã phát huy vai trò sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua các buổi tuyên truyền, vận động nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào đã được nâng lên. Thay vì trông chờ ỷ lại, nhiều đơn vị, cá nhân đã tự nguyện hiến đất, tham gia đóng góp ngày công, kinh phí làm nhà văn hóa, đường giao thông và nhiều công trình phúc lợi khác. Trong 5 năm qua, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng được 421 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và gia đình chính sách, sửa chữa 28 nhà tình nghĩa, hỗ trợ làm nhà theo chương trình 167 của Thủ tướng chính phủ được 419 nhà cho hộ nghèo… Từ đó động viên họ yên tâm, tích cực hơn trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đồng thời tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

 

 

 

Bài trướcBa Bể: Dư nợ cho vay hộ nghèo đạt trên 86 tỷ đồng
Bài tiếp theoGhi nhận hiệu quả từ hội thi thiết bị dạy học tự làm của giáo viên THCS cấp huyện năm học 2014 – 2015