Ba Bể: Dư nợ cho vay hộ nghèo đạt trên 86 tỷ đồng

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Bể đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình cho vay. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH huyện đạt trên 188 tỷ đồng. Trong đó vốn cho vay hộ nghèo đạt trên 86,8 tỷ đồng với gần 4.000 lượt hộ được vay vốn .

 

 

Ảnh:


          Từ nguồn vốn được vay các hộ nghèo trên địa bàn huyện Ba Bể đã đầu tư vào phát triển chăn nuôi và trồng trọt, trong đó chủ yếu là chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, chăn nuôi gà, chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, trồng rừng, trồng cây ăn quả…Để nguồn vốn cho vay hộ nghèo phát huy hiệu quả, ngoài việc phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích thì Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp triển khai và thực hiện tốt việc thu hồi nợ đến hạn đối với những đối tượng vay vốn chương trình hộ nghèo đã thoát nghèo. Đối với trường hợp chưa cân đối nguồn vốn để tiếp tục cho vay chương trình hộ nghèo thì đơn vị chuyển nguồn vốn sang cho vay đối với chương trình tín dụng hộ cận nghèo.

Từ chương vay hộ nghèo và nhiều chương trình tín dụng ưu đãi khác đã giúp cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn huyện Ba Bể thoát nghèo, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 43,64 % năm 2010 xuống còn 22,09% như hiện nay./.

                                                                             

 

 

Bài trướcNgày hội đại đoàn kết các dân tộc ở thôn Phja Khính
Bài tiếp theoPhát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc