Nông dân huyện Ba Bể tích cực gieo mạ vụ mùa

Những ngày này, thời tiết mưa ẩm về đêm là điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân xuống đồng đẩy nhanh tiến độ gieo mạ mùa. Công tác chỉ đạo, đôn đốc gieo mạ mùa đang được các cấp ủy đảng, chính quyền và bà con nông dân huyện Ba Bể triển khai thực hiện./.

 


Ảnh: Những diện tích mạ vụ mùa của bà con nông dân xã Phúc Lộc đang phát triển tốt.


Để đảm bảo đúng khung thời vụ, bà con nông dân các địa phương đã và đang tích cực xuống đồng chuẩn bị đất để gieo mạ trong đó một số địa phương như Bành Trạch, Phúc Lộc, Hà Hiệu… đã gieo mạ đạt trên 50%. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay, toàn huyện có kế hoạch gieo cấy 2.300 ha lúa chủ yếu là các giống lúa thuần và nếp địa phương. Dưới sự hướng dẫn của phòng  nông nghiệp và cán bộ chuyên môn, người dân cũng đang theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến thời tiết để chủ động trong việc làm đất gieo cấy ngay khi thu hoạch xong các cây trồng vụ xuân. Huyện Ba Bể phấn đấu sẽ hoàn thành gieo mạ vụ mùa trong tháng 6 năm 2015 để đảm bảo thời gian sinh trưởng và phát triển của mạ.