Chu Hương nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thời gian qua xã Chu Hương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và có nhiều giải pháp để nhân dân tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới. Từ sự nỗ lực chung, đến nay việc thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ./.

 

     

Ảnh: Đường nông thôn mới tại xã Chu Hương


Xác định xây dựng nông thôn mới chính là góp phần quan trọng để phát triển nông thôn một cách toàn diện, nâng cao đời sống người dân về mọi mặt. Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể xã  Chu Hương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình được xem là giải pháp quan trọng hàng đầu. Đặc biệt, ngay từ đầu xã đã xác định chủ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới là nhân dân, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng nên xã luôn tạo điều kiện cho người dân được tham gia góp ý kiến vào quy hoạch, trực tiếp giám sát các công trình. Từ đó, giúp nhân dân thấy được ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới để mọi người đồng lòng, góp sức thực hiện và phát huy nội lực của cộng đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2014, qua vận động tuyên truyền, nhân dân trong xã đã hiến trên 1900m2 đất và đóng góp gần 2000 ngày công lao động để bê tông hóa các tuyến đường liên thôn Nà Nao – Lũng Miều, đường Nà Noọng, đường nội thôn Bản Lùng… Ngoài những công trình được nhà nước hỗ trợ vật liệu thì xã đã chủ động cân đối nguồn ngân sách và hỗ trợ xi măng để làm đường nội thôn cho các thôn Pác Chi, Phiêng Kẻm, Đon Dài, Nà Cà… Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, xã Chu Hương đang có những đổi thay  tích cực như, xã đã hoàn thành được 7/19 tiêu chí nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 13,94 % ; an ninh lương thực được đảm bảo, đời sống kinh tế ngày càng ổn định.

Bài trướcBan chấp hành Đảng bộ huyện: Họp lấy ý kiến đóng góp vào bản dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX và báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Bài tiếp theoNông dân huyện Ba Bể tích cực gieo mạ vụ mùa