Ban chấp hành Đảng bộ huyện: Họp lấy ý kiến đóng góp vào bản dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX và báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 09/6, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể họp lấy ý kiến đóng góp vào bản dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX và báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

 

Dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân còn tồn tại trong công tác lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng  – an ninh – nội chính, xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể, việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) và thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ chính trị.

Dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá kết quả tổng quát sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 trên các lĩnh vực chủ yếu như tổng số 49 chỉ tiêu có 35 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; an ninh trật tự luôn được giữ vững, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư. Đòi sống của đại đa số đồng bào còn có bước cải thiện rõ rệt… Dự thảo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân hạn chế của huyện trên các lĩnh vực. Từ đó dự thảo nêu lên 6 bài học kinh nghiệm chủ yếu là nắm chắc, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế của địa phương. Quá trình xây dựng các chỉ tiêu cần được khảo sát, đánh giá tình hình nội lực của địa phương, để từ đó đưa ra các mục tiêu, giải pháp đúng đắn khi tổ chức thực hiện mới đạt hiệu quả cao; tăngcường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện Nghị quyết… Tại cuộc họp, hầu hết các ý kiến đều nhất trí với 2 bản dự thảo báo cáo trên.

Cũng tại cuộc họp, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy đối với đồng chí Hoàng Văn Chính – Chuyên viên Ủy Ban kiểm tra huyện ủy./.

 

Bài trướcHội LHPN Ba Bể: Tổ chức nói chuyện chuyên đề “ chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống”; khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em – kế hoạch hóa gia đình và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi.
Bài tiếp theoChu Hương nỗ lực xây dựng nông thôn mới