Ngày hội đại đoàn kết thôn Nà Mèo xã Hà Hiệu

Ngày 10/11, thôn Nà Mèo xã Hà Hiệu tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017. Dự với bà con nhân dân trong thôn có đồng chí Đỗ Thị Láng – Ủy viên BTV – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện./.

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội Đại đoàn kết dân tộc thôn Nà Mèo xã Hà Hiệu.

          Thôn Nà Mèo xã Hà Hiệu có 39 hộ với 156 nhân khẩu. Những năm qua, thôn luôn tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong thôn hiện nay chỉ còn 2 hộ nghèo, số hộ gia đình khá giả ngày càng nhiều. Với những kết quả đạt được, năm 2017 thôn Nà Mèo có 33 hộ gia đình được công nhận ” Gia đình văn hóa”, trong đó 7 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp. Tại ngày hội, sau phần trình diễn văn nghệ, Ban tổ chức đã biểu dương khen thưởng những hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của thôn đồng thời ký kết phát động phong trào thi đua ở khu dân cư trong năm tới.

          Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Thị Láng – Ủy viên BTV – Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện biểu dương những thành quả mà chính quyền và nhân dân thôn Nà Mèo đã đạt được trong những năm qua đồng thời nhấn mạnh, ngày hội đại đoàn kết là dịp để nhân dân gắn kết tình làng nghĩa xóm, đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo động lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đồng chí mong rằng thôn Nà Mèo sẽ  phát huy truyền thống đoàn kết sẵn có, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm ANQP, giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc.