Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể: Giải ngân trên 2 tỷ đồng vốn vay cho hộ cận nghèo phát triển kinh tế

Sau hơn 9 tháng triển khai chương trình tín dụng vốn vay đối với hộ cận nghèo theo quyết định số 15/QĐ -TTg ngày 16/4/2013 của Thủ tướng Chính Phủ, huyện Ba Bể đã có 74 hộ cận nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền trên 2 tỷ đồng./.

 

                    Để việc giải ngân vốn cho hộ cận nghèo đạt hiệu quả, đúng đối tượng, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với ngành chức năng và các xã, thị trấn tuyên truyền các văn bản của Nhà nước về chính sách vay vốn hộ cận nghèo đến với đông đảo nhân dân được biết. Đồng thời, hướng dẫn các xã thực hiện đúng quy trình bình xét, lập danh sách hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn để Ngân hàng làm cơ sở giải ngân vốn vay cho các hộ dân.

          Có thể khẳng định việc hỗ trợ vốn cho hộ cận nghèo đã mang lại hiệu ứng khá tích cực. Song để đồng vốn phát huy hiệu quả, công tác định hướng việc làm, lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn cách thức làm kinh tế cho hộ vay rất quan trọng, bởi nhiều hộ có vốn nhưng chưa biết đầu tư ngành nghề gì hoặc đầu tư tràn lan theo kiểu phong trào. Do đó sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành địa phương trong việc định hướng cách làm kinh tế, chuyển đổi mô hình cây trồng, vật nuôi sao cho phù hợp với từng đồng đất địa phương vô cùng ý nghĩa nhằm giúp cho các hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

                

Bài trướcTrên 4000 hộ nông dân được tham gia các hợp đồng cung cấp dịch vụ nông nghiệp
Bài tiếp theoHuyện Ba Bể đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp