Huyện Ba Bể đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp, đến nay, huyện Ba Bể có trên 6000 máy cơ khí nông nghiệp phục vụ sản xuất. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ sản xuất mùa vụ, giải phóng sức lao động, tăng giá trị thu nhập và nâng cao hệ số sử dụng đất, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân./.

 

 

Các loại máy nông cụ được đưa vào sử dụng đã trở thành động lực quan trọng để hoạt động sản xuất nông nghiệp ở huyện ngày càng phát triển và chất lượng hơn; phục vụ thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, chế biến, giúp nông dân tiết kiệm tối đa công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con, đa dạng hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân trong huyện. Hiện nay, toàn huyện có trên 95% diện tích đất được thực hiện cơ giới hoá, đưa hệ số sử dụng đất ruộng đạt 2,6 lần. Nhờ thực hiện cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp mà nông dân trong huyện có điều kiện phát triển mạnh các vùng sản xuất lương thực, cây ăn quả… góp phần nâng cao thu nhập và hình thành những vùng nông sản hàng hoá chất lượng cao.

 

 

Bài trướcNgân hàng chính sách xã hội huyện Ba Bể: Giải ngân trên 2 tỷ đồng vốn vay cho hộ cận nghèo phát triển kinh tế
Bài tiếp theoBa Bể thực hiện chi trả kịp thời tiền trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn