Ba Bể thực hiện chi trả kịp thời tiền trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn

Thời gian qua, huyện Ba Bể luôn quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống của các đối tượng chính sách trên địa bàn trong đó có việc thực hiện tốt chế độ chi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng trên./.

 

 Hiện nay toàn huyện có gần 500 đối tượng chính sách trong đó có 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 350 gia đình liệt sĩ, 80 thương binh, 40 bệnh binh, 18 cán bộ tiền khởi nghĩa và nhiều gia đình có công giúp đỡ cách mạng hoặc cán bộ hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày, con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học…được hưởng trợ cấp thường xuyên. Mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với các đối tượng này là 1.220.000 đồng. Trong đó các thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 51% – 60% được hưởng mức tiền là 1.568.000 đồng/tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 61% – 80% sẽ được hưởng tới 2,1 triệu đồng/1tháng, còn từ 81% trở lên được hưởng 2,7 triệu đồng/1tháng. Tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, mức trợ cấp cao nhất là 3,9 triệu đồng/1tháng.

Bên cạnh khoản tiền trợ cấp hàng tháng, huyện Ba Bể còn xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghiã” cùng nhiều nguồn vốn huy động, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để tạo điều kiện giúp đỡ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

 

 

Bài trướcHuyện Ba Bể đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
Bài tiếp theoBa Bể có 375ha diện tích cấy lúa có nguy cơ bị hạn trong vụ xuân