Năm 2018 huyện Ba Bể được giao trồng 500 ha rừng

Thực hiện Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao Kế hoạch trồng rừng, năm 2018 huyện Ba Bể được giao trồng 500 ha rừng./.

Người dân huyện Ba Bể  phát dọn thực bì chuẩn bị quỹ đất cho vụ trồng rừng 2018.

Trong đó Ban quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Ba Bể là 465 ha, Ban quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững Vườn quốc gia Ba Bể là 35 ha. Hiện hai Ban quản lý đã tiến hành khảo sát giao và tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu cho các xã triển khai đăng ký trồng rừng  và cơ cấu giống rừng, hướng dẫn các xã thực hiện các bước về trồng rừng sản xuất đến các hộ gia đình, tổ chức họp thôn để phổ biến kế hoạch, địa điểm, cơ chế, chính sách của Nhà nước cho các hộ gia đình có quỹ đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch rừng sản xuất để người dân đăng ký. Thời gian tới, 2 Ban quản lý sẽ xây dựng kế hoạch, rà soát đất trồng rừng, chủ động chuẩn bị nguồn giống, vật tư phân bón… nhằm thực hiện tốt niên vụ trồng rừng năm 2018. 

Bài trướcBàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Hà Hiệu
Bài tiếp theoĐa dạng sắc màu văn hóa trong chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc và Tuần du lịch Ba Bể – Bắc Kạn 2017