Mỹ Phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, những năm qua cấp ủy chính quyền xã Mỹ Phương đã tập trung nguồn lực đề ra nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo./.

 

Ảnh: Nông dân Mỹ Phương tiêu thụ dong giềng


Nếu như năm 2010 , tỷ lệ hộ nghèo của xã là 38,79% thì đến năm 2011 số hộ nghèo đã giảm còn 19,4%, năm 2013 còn 16%, và đến năm 2014 chỉ còn 11,35%. Để đạt được kết quả trên hàng năm Ban xóa đói giảm nghèo của các xã đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo và phân công cho các tổ chức các thành viên phụ trách từng thôn bản, từng hộ tìm biện pháp giảm nghèo.  Các chính sách , dự án về giảm nghèo đã được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng…bộ mặt nông thôn có sự đổi mới tích cực, người dân đã biết tính toán, lựa chọn loại hình sản xuất phù hợp gắn với yếu tố thị trường, mạnh dạn hơn trong việc ứng dụng giống mới, công nghệ mới vào sản xuất góp phần  nâng cao đời sống nhân dân trong toàn xã.

 

Bài trướcNguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông khi phơi ván bóc ven đường
Bài tiếp theoBa Bể: Ghi nhận chương trình huy động các chi, đảng bộ tham gia giúp dân xây dựng Nông thôn mới.