Mỹ Phương phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng Nông thôn mới

Với việc phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, tạo sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đồng thuận giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong những năm qua xã Mỹ Phương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới./.

 

        Từ khi bắt tay xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Phương đã phát huy tối đa nguồn lực trong nội bộ Đảng và trong nhân dân. Xác định, để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thông suốt các chủ trương cũng như các giải pháp triển khai thực hiện. Vì vậy, song song với việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, Mỹ Phương đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai đến từng cán bộ, đảng viên hiểu được sự cần thiết của việc xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, cũng như phân công các cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể. Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động, đảng viên luôn là người nêu cao tinh thần quyết tâm, kiên trì thuyết phục, giải thích cho người dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực Nhà nước, động viên người dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chủ động tham gia nhiệt tình các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đồng chí Sằm Văn Kinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phương cho biết: ‘Trên cơ sở kế hoạch thực hiện của Ban quản lý cấp ủy đã quán triệt công tác chỉ đạo đến từng chi bộ, mỗi chi bộ chỉ đạo cho các thôn xây dựng kế hoạch của từng thôn và cấp ủy đã cử từng đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban quản lý phụ trách thôn đó. Với công tác chỉ đạo như vậy các thôn bản đã xây dựng kế hoạch sản xuất hàng hóa phù hợp  với điều kiện để chuyển đổi cho phù hợp; xây dựng kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng việc vận chuyển hàng hóa, chủ yếu là nông lâm sản để chuyển ra nơi tiêu thụ; chỉnh trang sắp xếp lại nông thôn, đường làng, ngõ xóm, nhà ở, công trình vệ sinh sao cho phù hợp”.

       Từ những việc làm thiết thực, cụ thể chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân xã Mỹ Phương nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, nhân dân trong xã đã tham gia hàng nghìn ngày công, hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường giao thông. Trong 2 tháng đầu năm 2014, bằng nguồn kinh phí huy động trong nhân dân và sự hỗ trợ của Bộ Giao thông vận tải cùng sự đóng góp ngày công lao động của người dân, xã Mỹ Phương tiếp tục thi công hoàn thành 3 tuyến đường nội thôn, đó là: tuyến đường Bản Hậu, tuyến đường Nà Phiêng và tuyến đường Khuổi Sliến. Với những thành tích xuất sắc trong xây dựng đường giao thông nông thôn, năm 2013 xã Mỹ Phương đã vinh dự được Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen. Từ việc nhiều Đảng viên tích cực hiến đất để mở đường điều này đã tác động đến ý thức của người dân, giúp việc tuyên truyền vận động được thuận lợi hơn. Như tại thôn Pùng Chằm nhờ sự tự nguyện hiến đất làm đường của nhiều cán bộ, Đảng viên mà người dân đã đồng ý đóng góp một phần diện tích đất của mình cho việc mở đường. Bà Hoàng Thị Quẻ – thôn Pùng Chằm tâm sự:“Khi thôn vận động hiến đất làm đường tôi thấy rất vui, vì làm đường này việc đi lại, vận chuyển hàng hóa sẽ dễ dàng hơn nên hiến bao nhiêu đất tôi cũng không tiếc”

      Với nhận thức xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở nông thôn, Đảng uỷ xã Mỹ Phương đã chủ trương đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt cho người dân, xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế để nhân ra diện rộng. Đồng thời tiến hành khảo sát từng hộ nghèo để xác định nguyên nhân nghèo, từ đó có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ cho phù hợp với nhu cầu của từng hộ để giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng chí Sằm Văn Kinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phương cho biết thêm: “Hiện nay chúng tôi đã giao cho từng đồng chi trong BCĐ, BQL xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, XĐGN của từng thôn mà các đồng chí phụ trách để Bí thư đảng ủy căn cứ trên kế hoạch được lập từ thôn lên theo dõi và đôn đốc thực hiện, làm sao phấn đấu từ nay đến hết năm từng thôn phải đảm bảo thực hiện được kế hoạch đó”

       Quan tâm và chú trọng đến vai trò của tổ chức Đảng trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, xã Mỹ Phương đã tích cực vận động cán bộ, Đảng viên tham gia thực hiện chương trình bằng những việc làm cụ thể. Từ đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Sằm Văn Kinh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phương nhấn mạnh: “Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vai trò lãnh đạo của Đảng phải tuyệt đối và toàn diện và vai trò đó có tính chất quyết định hoàn thành các mục tiêu. Nếu sự quan tâm của cấp ủy địa phương được trú trọng và toàn diện thì từng tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ được hoàn thành”.

       Xây dựng Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nông thôn. Với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đặc biệt là tổ chức cơ sở Đảng và các Đảng viên gương mẫu, tiên phong trong việc hoàn thành các tiêu chí, cũng như tích cực vận động người dân cùng tham gia, hưởng ứng. Có như vậy, tổ chức cơ sở Đảng sẽ thực sự là động lực to lớn, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới ở địa phương./.

Bài trướcBa Bể tập trung xây dựng mạng lưới y tế cơ sở
Bài tiếp theoGhi nhận từ Hội thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam cụm thi số III