Khang Ninh triển khai xây dựng nông thôn mới

Là một trong 5 xã điểm của huyện Ba Bể triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, hiện nay cấp ủy, chính quyền xã Khang Ninh đang tích cực tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời rà soát các tiêu chí thực hiện các bước của chương trình.

    Ngay sau khi chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai, xã Khang Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban quản lý nông thôn mới của xã, đồng thời dựa trên văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và huyện, xã tổ chức hội nghị phổ biến về chương trình xây dựng nông thôn mới đến các đồng chí cán bộ, đảng viên, trưởng thôn trên địa bàn, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

    Xác định chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, lâu dài và mang ý nghĩa lớn, vì vậy, tập thể lãnh đạo và nhân dân xã Khang Ninh đã từng bước rà soát bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới để triển khai, thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của xã.

    Ông Dương Xuân Tiệp – Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới xã Khang Ninh cho biết: Qua rà soát bộ tiêu chí và chỉ tiêu quốc gia về nông thôn mới, xã hiện mới có 3/15 thôn có đủ 10/19 bộ tiêu chí, gồm: Điện, đường, trường, trạm, phổ cập giáo dục tiểu học, thủy lợi, an ninh quốc phòng.

    Các bước trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Khang Ninh đã và đang được địa phương tập trung chỉ đạo, tích cực triển khai theo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chương trình xã còn gặp một số khó khăn nhất định, đến thời điểm này, cả xã chỉ đạt 7/19 bộ tiêu chí theo quy định. Hiện xã đang hoàn thiện bước 3 là rà soát lại 19 bộ tiêu chí để lập đề án và tiến hành quy hoạch theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

    Xây dựng nông thôn mới là xây dựng một môi trường mà trong đó an ninh trật tự xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Một xã hội từng bước được hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ. Một xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Để đạt được đầy đủ các chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương khác trong huyện Ba Bể nói chung cũng như xã Khang Ninh nói riêng, ngoài sự nỗ lực, phấn đấu, sự đồng thuận hưởng ứng cao của lãnh đạo và toàn thể quần chúng nhân dân trong xã, cần có sự quan tâm giúp đỡ từ các ban ngành, đoàn thể của huyện và các cấp, có như vậy, đến năm 2015 Khang Ninh mới hoàn thành đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới./.

Bài trướcBa Bể: Triển khai công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2012
Bài tiếp theoChương trình 30a – niềm tin của người dân Ba Bể