Kết quả công tác bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể năm 2012

Bám sát định hướng của Đảng bộ huyện, năm qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể đã từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức và đổi mới phương pháp giảng dạy để đưa hoạt động bồi dưỡng chính trị của Trung tâm đạt hiệu quả cao.

 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể nâng cao năng lực, trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện

Hiện nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể có 12 giảng viên kiêm chức, trong đó 100% giảng viên là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện có trình độ chuyên môn đại học, 11/12 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị. Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, giảng viên kiêm chức của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc truyền đạt kiến thức cho học viên, đồng thời có những biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng bồi dưỡng, góp phần quan trọng vào công tác nâng cao năng lực, trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện.

Năm 2012, Trung tâm mở được 44 lớp thuộc 16 loại chương trình với trên 3.000 học viên của các cơ quan, đơn vị trong huyện theo học, thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao. Nội dung các lớp học tập trung vào chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho hội viên các đoàn thể, bí thư chi bộ và nghiệp vụ báo cáo viên cấp ủy; bồi dưỡng quản lý Nhà nước cho trưởng thôn, tổ trưởng nhân dân, cán bộ cựu chiến binh cơ sở; bồi dưỡng kiến thức an ninh – quốc phòng, công tác kiểm tra, giám sát…

Trong quá trình giảng dạy, Trung tâm đảm bảo đúng chương trình và phù hợp với thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp ủy. Đặc biệt, việc thực hiện đổi mới được Trung tâm triển khai tích cực trong công tác quản lý, dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng nhiều hình thức trong quá trình giảng dạy như: Đối thoại, nêu vấn đề xử lý tình huống, thực hành tại lớp…. góp phần đạt hiệu quả bồi dưỡng cao. Trong tổng số 44 lớp đã mở năm 2012, qua kiểm tra viết thu hoạch, 100% học viên đều đạt yêu cầu, trong đó trên 75% học viên đạt khá giỏi.  

Đồng chí Hoàng Thăng Bắc – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể cho biết: Để đạt được kết quả đó, công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị của huyện luôn được Trung tâm đổi mới, áp dụng những phương pháp giảng dạy phù hợp và linh hoạt sáng tạo trong bài giảng để học viên có thể lĩnh hội nội dung bài giảng một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, Trung tâm tích cực tham mưu cho Đảng bộ huyện và phối hợp với các ban ngành xây dựng và thực hiện đúng chương trình kế hoạch.

Góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể còn chú trọng phối hợp với Ban Tuyên giáo và các ban xây dựng Đảng làm tốt công tác tham mưu triển khai Nghị quyết của Trung ương, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phối hợp tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên cấp uỷ và cơ sở, qua đó góp phần nâng cao về công tác tổ chức Đảng, công tác đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, triển khai nghị quyết của Đảng và công tác vận động quần chúng.

Tuy nhiên, hiện nay trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế con người và kinh phí hoạt động đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đào tạo bồi dưỡng chính trị cho cán bộ đảng viên. Đồng chí Hoàng Thăng Bắc – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể chia sẻ: Thời gian tới, đồng chí mong rằng tỉnh và huyện sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo bồi dưỡng chính trị của Trung tâm, đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn về ngân sách, cơ sở vật chất và con người để Trung tâm hoạt động đạt hiệu quả tốt hơn, đáp ứng công tác bồi dưỡng chính trị của huyện./.        

Bài trướcBa Bể từng bước kiên cố hóa trường lớp học
Bài tiếp theoBa Bể: Kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2012)