Họp Tiểu ban Tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chiều ngày 8/6, Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đảng bộ huyện Ba Bể đã tổ cuộc họp để phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tiểu ban để chuẩn bị tốt cho Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới. Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền đại hội chủ trì cuộc họp./.

 

       

Ảnh: Đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Trưởng Tiểu ban tuyên truyền đại hội phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.


Tại cuộc họp đồng chí Ma Thị Cử – UVBCH, Trưởng BTG huyện ủy đã báo cáo dự kiến các nội dung, chương trình kế hoạch của Tiểu ban tuyên truyền phục vụ Đại hội đó là việc chuẩn bị ma két, trang trí hội trường, xây dựng phóng sự phản ánh thành tựu nổi bật trong thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX; trưng bày triển lãm ảnh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng, xây dựng phương án căng treo khẩu hiệu, băng zôn trên các trục đường chính và đường lên trụ sở hợp khối; phân công đoàn đại biểu chào mừng đại hội và dự trù kinh phí phục vụ đại hội…Tại cuộc họp các thành viên trong tiểu ban tuyên truyền đã đóng góp ý kiến vào từng nội dung của các dự thảo báo cáo tuyên truyền phục vụ đại hội.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện uỷ, Trưởng Tiểu Ban tuyên truyền Đại hội nhấn mạnh: nhiệm vụ từ nay đến Đại hội đại biểu lần thứ XXI của huyện hết sức nặng nề, công tác tuyên truyền cho đại hội sẽ có 3 nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Hình thức tuyên truyền chủ yếu qua các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao gắn với hoạt động chào mừng Đại hội Đảng; xây dựng các chuyên mục tuyên truyền trên sóng phát thanh của huyện, Cổng Thông tin điện tử, phối hợp phát sóng trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Kan về Đại hội Đảng các cấp…

Kết luận cuộc họp, đ/c Phó Bí thư thường trực huyện ủy thống nhất cao với các nội dung kiến nghị, đề xuất của các thành viên trong tiểu ban tuyên truyền nêu ra. Đồng chí cũng chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí gửi cơ quan thường trực là Ban tuyên Giáo tổng hợp trình Ban thường vụ xem xét quyết định. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực yêu cầu các thành viên Tiểu ban tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động có phương án triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Đặc biệt, những ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI, đồng chí Phó Bí Thư thường trực huyện uỷ đề nghị cần tập trung tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân các phiên khai mạc, bế mạc Đại hội, phản ánh các hoạt động chào mừng, những tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề xuất của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI…./.