Ba Bể: Đẩy mạnh phong trào hiến đất, góp công xây dựng đường nông thôn mới

Xác định giao thông nông thôn là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, ngoài sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước thì các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể đã tích cực vận động nguồn lực từ nhân dân bằng việc góp công, hiến đất để xây dựng giao thông nông thôn./.

 

Ảnh: Bà con nhân dân xã Yến Dương góp công làm đường nông thôn mới.


Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân các địa phương trên địa bàn huyện đã tự nguyện phá dỡ tường rào, các công trình phụ, hiến đất, góp tiền, của và ngày công để xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, nội thôn. Theo thống kê của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Bể, tính từ đầu năm 2014 đến nay, người dân các địa phương đã hiến trên 6.300 m2 đất, tham gia trên 30.000 ngày công lao động và góp trên 51 triệu đồng và  nhiều vật liệu để bê tông hóa được gần 15km đường giao thông nông thôn. Có thể thấy rằng, việc xã hội hóa nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới ở huyện Ba Bể đã và đang phát huy hiệu quả tích cực đồng thời đây cũng là “chìa khóa” để huyện thực hiện thành công chủ trương lớn của Ðảng trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở các địa phương trong huyện.