Họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015

Ngày 25/11, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tiến hành họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Dong – Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện chủ trì cuộc họp./.

 

ảnh: Toàn cảnh cuộc họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015.


Tại cuộc họp, các đồng chí trong BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tiến hành bình xét các khu dân cư, làng, đơn vị và hộ gia đình có hồ sơ đề nghị. Kết quả qua bình xét toàn huyện có 9.198/11.181 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 80,4%; 61/206 làng, thôn, bản, tiểu khu được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt 29,6% %; 103 cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 90,3%; 8 doanh nghiệp đạt đơn vị văn hóa năm 2015 và 20 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa 3 năm liền;  Ngoài ra BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã chọn 16 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đề nghị UBND huyện khen thưởng.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện ngày càng đạt kết quả cao hơn, trong những năm tới các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời nõ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo đạt các tiêu chí bình xét. Phấn đấu năm 2016 các danh hiệu văn hóa được công nhận sẽ đạt cao hơn so với năm 2015./.