Hội Phụ nữ xã Mỹ Phương: Thực hiện tốt nhiệm vụ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”

Những năm qua, Hội phụ nữ xã Mỹ Phương luôn thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và coi đây là khâu đột phá trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội.

       Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”, những năm qua Hội phụ nữ xã Mỹ Phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên. Hoạt động hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế được Hội quan tâm, việc tín chấp vốn cho hội viên, phụ nữ vay để đầu tư chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh được hội đặc biệt chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Đến nay tổng dư nợ nguồn vốn Ngân hàng CSXH ủy thác thông qua tổ chức Hội là hơn 5,7 tỷ đồng, với 397 hộ vay. Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn vay cho hội viên, Hội Phụ nữ xã Mỹ Phương còn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất cho hội viên. Từ phong trào giúp nhau phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nhau thoát nghèo, như: mô hình trồng cây ăn quả của chị Luân Thị Luyên, thôn Thạch Ngõa 2; Mô hình trồng rau sạch của chị Bàn Thị Sỉnh, mô hình chăn nuôi gà thả vườn của chị Hà Thị Tanh, thôn Thạch Ngõa 1… Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, đặc biệt là giúp các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội quan tâm thực hiện và duy trì bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vốn vay, tập huấn KHKT, giúp bằng ngày công lao động, cây con giống…. Với những hoạt động trên, trong năm 2013 Hội Phụ nữ xã Mỹ Phương đã giúp được 15 hộ gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, trong đó 4 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chị Nông Thị Bé – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Phương cho biết: “Trong thời gian tới Hội phụ nữ xã sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội, chỉ đạo các Chi hội nắm vững số gia đình hội viên, phụ nữ nghèo, hàng năm thống kê, phân loại hộ nghèo, nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể…

       Ngoài những hoạt động trên, Hội Phụ nữ xã Mỹ Phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương. Tuyên truyền, động viên khuyến khích chị em phát huy nội lực, vươn lên thoát nghèo, tạo phong trào phát triển kinh tế bền vững góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng ” gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Bài trướcHội nghị tiếp xúc cử tri và lấy ý kiến nhận xét đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 1
Bài tiếp theoBa Bể: Phát hiện, xử lý trên 900 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ