Hội Nông dân xã Địa Linh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Hội Nông dân xã Địa Linh không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần tích cực thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

 

Ảnh:

 

Xác định việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đối với hội viên là một trong những hoạt động trọng tâm, do vậy Hội Nông dân xã Địa Linh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tập trung triển khai các mô hình phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập cao. Tính đến thời điểm này, Hội đã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 4,3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 152 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được Hội triển khai gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Ngoài ra, hội nông dân xã Địa Linh còn tích cực tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện tốt hương ước, quy ước và các quy định trong việc cưới, việc tang; xây dựng nếp sống văn hoá trong mỗi gia đình và các thôn, bản góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan; đồng thời vận động hội viên tham gia xây dựng làm đường giao thông nông thôn. Tính riêng trong năm 2014, hội đã huy động hội viên xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh hoạt động tương trợ giúp đỡ nhau, thực hiện giúp 60 ngày công lao động cho hộ gia đình gặp thiên tai, gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động hội viên đóng góp hơn 1.100 ngày công lao động làm được 1,2 km đường bê tông nông thôn, phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, dân số gia đình và trẻ em cho hơn 170 lượt người nghe…

Có thể nói những việc làm thiết thực của Hội Nông dân xã Địa Linh đã và đang có tác động không nhỏ đến ý thức và tư tưởng của người dân tại địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những động lực quan trọng để xã Địa Linh phấn đấu thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.                                                

                                                                                      

Bài trướcHội Chữ Thập đỏ huyện Ba Bể đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện
Bài tiếp theoHội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh: Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện Ba Bể